Cenniki

Wysokość cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 18 miesiąca nowych cen i stawek opłat

Grupa

Odbiorców usług

Cena wody

[ zł./m3]

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł./okres rozliczeniowy/Odbiorcę]

netto

brutto

netto

brutto

W1

3,02

3,26

13,29

14,35

W2

3,02

3,26

14,22

15,36

W3

3,02

3,26

6,01

6,49

W7

3,02

3,26

0

0

WK1

3,02

3,26

7,11

7,68

WK2

3,02

3,26

8,03

8,67

WK3

3,02

3,26

3,93

4,24

WKL1

3,02

3,26

6,18

6,67

 

5.2. Wysokość cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 18 miesiąca nowych cen i stawek opłat

Grupa

Odbiorców usług

Cena usługi odbioru ścieków

[ zł./m3]

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł./okres rozliczeniowy/Odbiorcę]

netto

brutto

netto

brutto

WK1

8,28

8,94

8,67

9,36

WK2

8,28

8,94

11,15

12,04

WK3

8,28

8,94

7,05

7,61

WKL1

8,28

8,94

6,18

6,67

K2

8,28

8,94

17,34

18,73